Kontaktuj nás

  Sídlo firmy

  Herbai a.s.
  Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4

  IČO: 24761346
  DIČ: CZ 24761346

  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 26484
  UniCredit Bank, č. účtu: 1387686389/2700

  Kontakt

  +420 737 978 608
  info@herbadent.cz